Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek

A jelen weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője az TEAMSPORT+PRINT  Kft. (székhely: 9024 Győr, Bem tér 15.  cégjegyzékszám: 08-09-021697, a továbbiakban: TEAMSPORT+PRINT Kft).

A jelen weboldalon található anyagokat és információkat a Teamsport+print Kft kizárólag tájékoztatás céljából nyújtja a felhasználóknak. A weboldal felhasználó által történő felkeresésére, valamint az itt található információk használatára a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek érvényesek. A weboldal használatával kapcsolatos adatvédelmi információkért az Adatvédelmi nyilatkozatunkat is ajánljuk a felhasználó szíves figyelmébe.

A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően. A weboldal tartalmainak letöltésével a felhasználó elfogadja a használatra vonatkozó alábbi feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi feltételeket, ne használja a weboldalt és ne töltsön le onnan tartalmakat.

Védjegyek

Valamennyi védjegy, márkanév, embléma, és logó a TEAMSPORT+PRINT Kft., annak leány-, és társvállalatai, licencbe adói, valamint beszállító partnerei tulajdonában van.

A TEAMSPORT+PRINT Kft illetve beszállítóinak védjegyei, márkanevei, emblémái és logói csak a jelen használati feltételek szerint, illetve a TEAMSPORT+PRINT Kft előzetes írásos engedélyével használhatók fel.

A TEAMSPORT+PRINT Kft és beszállítóinak védjegyei a termékek reklám- és promóciós célú használatához a TEAMSPORT+PRINT Kft engedélye szükséges.

Egyetlen letöltésre korlátozott használat

A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, a TEAMSPORT+PRINT Kft vagy szerződéses partnereinek, tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályokat, és polgári- illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A TEAMSPORT+PRINT Kft kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. A TEAMSPORT+PRINT Kft kifejezett írásos engedélye nélkül a jelen weboldalról a felhasználó a tartalmat egyetlen példányban töltheti le számítógépre, kizárólag saját személyes, nem pedig kereskedelmi célú vagy belső használat céljából.

Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy továbbítani bármilyen kereskedelmi célra; tilos eltávolítani az adatokról, információról a szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. A felhasználó elismeri a felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat.

A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. A TEAMSPORT+PRINT Kft kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az ésszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. A TEAMSPORT+PRINT Kft  írásos engedélye nélkül a weboldal, illetve annak hivatkozása nem helyezhető át más weboldalra.

A TEAMSPORT+PRINT Kft nem ruházza fel a felhasználót semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogosultsággal szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy üzleti titkaira vonatkozóan.

Felelősség kizárása

A jelen weboldalon található információkért, adatokért, tartalmakért a TEAMSPORT+PRINT Kft sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. A weboldalon elhelyezett, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban a TEAMSPORT+PRINT Kft semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, vagy azok hitelességéért.

A TEAMSPORT+PRINT Kft semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet megszakadást vagy az információveszteséget, akkor sem, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről a TEAMSPORT+PRINT Kft-nek tudomása lehetett.

A TEAMSPORT+PRINT Kft továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy teljességéért, ideértve szöveget, grafikát, hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmakat. A TEAMSPORT+PRINT Kft előzetes értesítés nélkül, bármikor módosíthatja a weboldalon található-, illetve valamely termékéhez kapcsolódó tartalmat a weboldalon. AT EAMSPORT+PRINT Kft nem vállal kötelezettséget a weboldalon található tartalmak frissítésére.

Felhasználó által közölt információ

Valamennyi adat, információ vagy más tartalom, amelyet a felhasználó közöl a weboldalon nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben allicenszbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. A TEAMSPORT+PRINT Kft-t nem terheli semmiféle kötelezettség a felhasználó által közölt tartalmakkal kapcsolatban.

A TEAMSPORT+PRINT Kft szabadon megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közölt adatokat, információkat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagot, szöveget és egyéb tartalmakat bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.

Amennyiben a felhasználó személyes adatokat közöl a weboldalon vagy más módon, azzal beleegyezik abba, hogy az általa közölt adatokat a TEAMSPORT+PRINT Kft felmérésekhez, illetve a termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek és más országokba való továbbítását, illetve azoknak az interneten való közzétételét. A TEAMSPORT+PRINT Kft a személyes adatok feldolgozását a vonatkozó magyar jogszabályok alapján végzi. A helytelen adatokra vagy más, a személyes adatokra vonatkozó kérdések tekintetébena felhasználó kapcsolatba léphet a TEAMSPORT+PRINT Kft-vel.

A weboldalon tilos közölni bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba, illetve egyébként jogszabályba ütköző adatot, információt, tartalmat. A TEAMSPORT+PRINT Kft a tudomására jutott ilyen adatokat, információkat, tartalmakat törli és fenntartja a jogot az ilyen tartalmakat közlő felhasználók kitiltására a weboldalról.

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a harmadik fél feltételei vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a Statement of Rights and Responsibilities (Jogokra és Kötelezettségekre Vonatkozó Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a Facebook szolgáltatásainak igénybe vétele előtt olvassa el ezt a nyilatkozatot.

Egyéb rendelkezések

A TEAMSPORT+PRINT Kft fenntartja a kizárólagos jogot:
(1) jelen Jogi Nyilatkozat bármikor történő módosítására, 
(2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy 
(3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.

Ha jelen Jogi Nyilatkozat bármely feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

TEAMSPORT+PRINT Kft. 
HU-9024 Győr, Bem tér 15.
Magyarország
Telefon: +36-20-579-5362

Ingyenes kiszállítás

40 000 Ft feletti vásárlás esetén

Ügyfélszolgálat

Hétfőtől péntekig 8-17 óráig

Folyamatos akciók

Jelentős kedvezmények és ajándékok

Biztonságos fizetés

Ügyes megoldások bankkártyával is

Oldal tetejére